Category: News

सहभागी बनौ सहभागी बनौ बृहत् काभ्रेपलाञ्चोक कृषि महोत्सव २०८० मा सहभागी बनौ

http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/aVF_x88BbNU?si=CgE3r_HCU1b76cpb” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

सम्पुर्ण कृषकहरुलाई खुशीको खवर

      श्री सुब्बागाउँ कृषि सहकारी संस्था ली. र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनि बिच सहकारीहरू द्वारा संचालन गर्ने कृषि श्रोतकेन्द्र स्थापनाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर अव किसानहरुले हरेक कृषि सम्बन्धी सामानहरु…